Bán tài sản thế chấp của bên thế chấp theo pháp luật Việt Nam và so sánh pháp luật một số quốc gia

(Pháp Lý). Tại Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng việc bán tài sản thế chấp, nếu chưa được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, có thể bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Cách tiếp cận này gây ra nhiều khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm hiệu quả trên thực tế.

Pháp lý và Kinh doanh

Kinh nghiệm một số nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triển mạnh”; đồng thời, đã xác định trọng tâm và các định hướng của công tác hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, trong đó có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong giai đoạn 2021-2030, gồm: (i) tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế; (iii) có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; (iv) hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và thể hiện tính liên ngành, liên vùng.

Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Bài nghiên cứu được chi làm 3 phần tập trung phân tích: (phần i) phạm vi áp dụng, (phần 2 ii) các nguyên tắc bảo hộ đầu tư cơ bản và cơ chế giải quyết tranh chấp trong các hiệp định đầu tư và (phần iii) thực tiễn áp dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Kinh doanh - Quốc tế

Khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

(Pháp lý). Trong giai đoạn 2016 – 2020, cơ quan cạnh tranh đã giải quyết khoảng 56 vụ khiếu nại đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh . Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý để có sự chuẩn bị cần thiết khi tiến hành khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

Kinh nghiệm pháp lý

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Pháp lý và Kinh doanh

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh BĐS và nhà ở theo các Luật sửa đổi mới

(Pháp lý). Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) – 3 đạo luật đặc biệt quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 tới đây sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Sự kiện - Chính sách

Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp nợ quá hạn: Thực tiễn và một số vấn đề pháp lý

(Pháp lý). Khi doanh nghiệp đối diện với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh , khi doanh nghiệp không thanh toán được các khoản nợ đến hạn, tranh chấp phát sinh là điều tất yếu. Năm 2023 chứng kiến không ít vụ việc các doanh nghiệp vướng vào các yêu cầu phá sản với mục đích thu hồi khoản nợ từ các chủ nợ. Tuy nhiên, nghiên cứu từ thực tế cho thấy không phải trường hợp nào yêu cầu từ chủ nợ cũng được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Pháp lý và Kinh doanh

Đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và bổ sung 04 khoản thu nhập được miễn thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Trong đó, dự thảo đề xuất bổ sung hoạt động báo chí khác vào đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế TNDN (ngoài hoạt động báo in đã được hưởng ưu đãi như hiện nay). Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sự kiện - Chính sách

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

Khoa học Pháp Lý

Sự kiện - Chính sách

Diễn đàn - Luật gia

Kinh nghiệm pháp lý

Pháp lý và Kinh doanh

Bên khung cửa tư pháp

Khoa học Pháp Lý

Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin