Phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền tại Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

( Pháp Lý) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa,Việt Nam dễ trở thành “thiên đường” rửa tiền của các đối tượng phạm tội. Hoạt động phạm tội rửa tiền diễn ra vô cùng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức khiến công tác kiểm soát, phát hiện ngày càng khó khăn. Rửa tiền không chỉ ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị mà còn đe dọa tới an ninh các quốc gia trong đó có Việt Nam khi các dòng tiền này được tài trợ cho khủng bố. Do đó, việc tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn có sơ hở, bất cập, bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo ANTT.

Phát triển ngân hàng số và một số vấn đề đặt ra trong phòng, chống tội phạm

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý). Thời gian gần đây đã ghi nhận quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ nảy sinh một số vi phạm pháp luật, thậm chí là tội phạm công nghệ cao khi ngân hàng số được đưa vào triển khai, hiện thực hóa.

Hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ lừa đảo, tấn công mạng vào tài khoản ngân hàng, hệ thống chứng khoán xảy ra thời gian gần đây, bài viết chỉ ra nhiều thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, khuyến cáo người dân, nhà đầu tư, đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng.

Một số vấn đề rút ra từ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Qua vụ Vạn thịnh Phát, câu chuyện “đại gia” đứng sau thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng đã được đặt ra. Vấn đề này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) từng có cảnh báo. Từ năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, đưa ra 29 kiến nghị, yêu cầu cụ thể, theo đó, tình hình khó khăn, vướng mắc và vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực này đã đỡ đi rất nhiều. Tuy  nhiên, để thay đổi và bảo đảm sự minh bạch, lành mạnh không thể một sớm một chiều. 

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm tham nhũng trong khu vực tư: Đề xuất giải pháp, cơ chế hữu hiệu đấu tranh tội phạm tham nhũng thời gian tới

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) – Nghiên cứu một số vụ án tham nhũng điển hình trong khu vực tư bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý trong thời gian gần đây giúp chúng ta nhận diện rõ chiêu thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cấu kết với cán bộ nhà nước, nhận rõ những hạn chế bất cập của cơ chế xử lý.... Từ đó có giải pháp, cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng trong thời gian tới.

Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã có những bước chuyển mạnh mẽ; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bài nghiên cứu được chi làm 3 phần tập trung phân tích: (phần i) phạm vi áp dụng, (phần 2 ii) các nguyên tắc bảo hộ đầu tư cơ bản và cơ chế giải quyết tranh chấp trong các hiệp định đầu tư và (phần iii) thực tiễn áp dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
#

Sự kiện - Chính sách

Diễn đàn - Luật gia

Kinh nghiệm pháp lý

Pháp lý và Kinh doanh

Bên khung cửa tư pháp

Khoa học Pháp Lý

Kinh doanh - Quốc tế

MEGASTORY
MEGASTORY

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin