#

Gom, găm, nâng giá hàng hoá, dịch vụ thiết yếu giữa mùa dịch: Cần có hướng dẫn để xử lý hình sự tội “Đầu cơ”

(Pháp lý) – Trải qua 4 đợt dịch, từ năm 2020 đến nay , tình trạng nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhu cầu đột biết, sự khan hiếm của thị trường… đã...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin