Đà Nẵng có thể truy cứu hình sự người trốn tránh xét nghiệm

Đối với những người cố tình trốn tránh, né xét nghiệm, cần xử nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tp. Đà Nẵng nhận định. Số ca nhiễm tiếp tục tăng Chiều...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin