Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Vị Tướng” có vai trò đặc biệt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm!

16 giờ trước

(Pháp lý) - Sự chỉ đạo quyết liệt và đầy mưu lược, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam soi sáng, thúc đẩy công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN) mang lại kết quả chưa từng có và lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, làm nức lòng nhân dân cả nước. Trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, Nhân dân tôn vinh Ông như một “vị Tướng” đặc biệt, có vai trò quan trọng. 

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin