#

Nhận diện những điểm yếu của Luật – một trong những nguyên nhân khiến vốn nhà nước tại doanh nghiệp bị thất thoát, lãng phí…

(Pháp lý) - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh  trình bày tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV đã làm lộ diện những lỗ hổng và vi phạm các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại 160 doanh nghiệp thuộc 17 tập đoàn và tổng công ty.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin