Tỉnh Hưng Yên đón dòng vốn đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng

(Pháp lý). Chiều ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 24 dự án có tổng số vốn 760 triệu USD và 10.000 tỉ đồng trong các lĩnh vực: Hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại, điện tử, logistics, nội thất, linh kiện điện tử, cơ khí… cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1-1720431067.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Hưng Yên cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đối tác liên quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, kết hợp công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh; thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách làm bài bản, khoa học và sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng đánh giá Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học; xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh từ thiên nhiên, con người, truyền thống, văn hóa, lịch sử, vừa mang tính kế thừa và phát triển.

Quy hoạch đã cụ thể hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thể hiện khát vọng và qua đó góp phần quan trọng hiện thực hoá mục tiêu phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.  "Quy hoạch chỉ ra được những điểm khác biệt, nổi trội của Hưng Yên so với các tỉnh xung quanh, từ đó phát triển không trùng dẫm mà liên kết, hỗ trợ lẫn nhau", Thủ tướng đánh giá.

Mục tiêu Quy hoạch đã được xác định rõ, đến năm 2030, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng.

Để tỉnh đạt được mục tiêu đã đề ra, góp phần làm nên "kỳ tích sông Hồng", Hưng Yên phải tích cực trong việc triển khai, cụ thể hóa Quy hoạch. Thủ tướng lưu ý các định hướng lớn, theo đó, tổ chức không gian kinh tế-xã hội theo mô hình "mạng lưới", đa cực tích hợp, dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 02 vùng, 02 hành lang, 05 trục, 03 trung tâm mà Quy hoạch đã chỉ ra; thực hiện tốt định hướng phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực).  Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt phương châm "1 tập trung - 2 tăng cường - 3 đẩy mạnh".

"1 tập trung" là: Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững...).

"Các khu công nghiệp phải chọn lọc, thu hút đầu tư công nghệ cao để người lao động nâng cao trình độ, tay nghề, năng suất lao động, từ đó mang lại thu nhập cao và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

"2 tăng cường" là: (1) Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội); (2) Tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, chuỗi sản xuất và cung ứng...

"3 đẩy mạnh" là: (1) Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, xã hội...); (2) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất-cung ứng, nhất là những ngành có thế mạnh, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; (3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

Thủ tướng chỉ rõ 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh khoa học, phù hợp với nguồn lực, tình hình, yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng.

Thứ ba, huy động tối đa và sử dụng các nguồn lực nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, ưu tiên hạ tầng giao thông tạo kết nối trong nước, quốc tế. Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, có tính lan tỏa lớn, tạo không gian phát triển mới, động lực, năng lực mới.

Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tạo vườn ươm, phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn; phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ; có chế độ, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Mở rộng, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết chuỗi; chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Phát huy vai trò động lực của các đô thị, thúc đẩy sự phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Thứ sáu, phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; làm nổi bật bản sắc văn hóa, truyền thống vùng đất văn hiến, thế mạnh về sinh thái, tâm linh, lễ hội. Phấn đấu lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển con người có thứ hạng cao; nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tập trung hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thứ bảy, chú trọng xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tám, làm tốt công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ Quy hoạch, làm theo Quy hoạch, giám sát việc thực hiện Quy hoạch và thụ hưởng thành quả với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân thụ hưởng".

2-1720431067.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được phê duyệt đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một số dự án nổi bật, như: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng (3.095 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng Công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu (34,02 ha trị giá 3.100 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Minh Hải - Phan Đình Phùng (hơn 3.200 tỷ đồng); Dự án sản xuất cáp, đầu nối và ăng ten (16,5 triệu USD); Dự án sản xuất đầu nối và các linh kiện điện tử (10 triệu USD); Trung tâm thương mại GO Hưng Yên (18,2 triệu USD); Nhà máy chế biến sản phẩm của Acecook Việt Nam (87,7 triệu USD)…

Là một trong những đơn vị đăng ký đầu tư vào tỉnh Hưng Yên trong đợt này, ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Công ty CP Acecook Việt Nam cho biết: "Hiện nay, để mở rộng sản xuất, Acecook Việt Nam sẽ triển khai xây dựng thêm nhà máy mới với số vốn đầu tư là 2.200 tỷ đồng. Acecook Việt Nam tiếp tục chọn Hưng Yên làm nơi triển khai dự án. Chúng tôi đang phấn đấu đến quý II/2027 sẽ đưa nhà máy vào hoạt động, với nhu cầu sử dụng lao động khoảng hơn 2.000 người. Dự án sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất mì ăn liền, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường”.

3-1720431060.jpg

Tại Hội nghị đã có 24 doanh nghiệp đăng ký tham gia đầu vào tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn hơn 26.000 tỷ đồng

Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên, không gian phát triển của tỉnh này trong tương lai được định hướng với “2 vùng động lực, 2 hành lang kinh tế, 5 trục phát triển, 3 trung tâm tăng trưởng”.

Trong đó, 2 vùng kinh tế động lực gồm: Vùng phát triển phía Nam là vùng phát triển đô thị - khoa học công nghệ - dịch vụ - du lịch và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng.

Vùng phát triển phía Bắc là vùng phát triển đô thị - công nghiệp năng động của tỉnh gắn với Thủ đô Hà Nội, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trục hành lang kinh tế - đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế (Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng) và cảng biển cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

2 hành lang kinh tế gồm: Hành lang công nghiệp - đô thị cấp vùng gắn với Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hành lang văn hóa - lịch sử - sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường “di sản” ven sông Hồng.

5 trục phát triển gồm: Trục phát triển Bắc Nam (trục Quốc lộ 39, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường nối cao tốc và Vành đai 5) là trục chính phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trục phát triển Bắc Nam phía Đông (trục kết nối Mỹ Hào, Ân Thi Phù Cừ gắn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Tân Phúc), là trục liên kết phía Đông thúc đẩy phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Trục Vành đai 4 gắn kết cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kết nối đô thị Văn Giang của Hưng Yên với khu vực Thanh Trì, Thường Tín của Hà Nội.

Trục đường nối cao tốc Bô Thời - Dân Tiến kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hướng Quốc lộ 21, kết nối đô thị Bô Thời, Khoái Châu với đô thị vệ tinh Phú Xuyên và khu vực phía Nam của Thành phố Hà Nội.

Trục thứ 5 là Quốc lộ 38 (qua cầu Yên Lệnh, kết nối với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), là trục kinh tế kết nối Hưng Yên với tỉnh Hà Nam và tỉnh Hải Dương. Với các mục tiêu sớm hiện thực hóa quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh Hưng Yên đề ra 3 đột phá chiến lược và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, có các đột phá về phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Các nhóm giải pháp trọng tâm tập trung vào: Cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút nguồn lực cho phát triển; Triển khai xây dựng kế hoạch hành động và hiện thực hóa chương trình, đề án, kế hoạch; Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường; nông nghiệp tuần hoàn…

Một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 278 triệu đồng.

Về cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030: Nông nghiệp, thủy sản chiếm 3,6%; công nghiệp, xây dựng 64,1%; khu vực dịch vụ 25,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,9%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 12 - 13 tỷ USD.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60 - 65%. Kinh tế số chiếm 35% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 8,5 - 9,0%/năm. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%.

La Sơn (t/h)

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin