THACO vào “Top 20 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất” khối doanh nghiệp lớn

Tại lễ vinh danh giải thưởng Employer Of Choice ngày 23/2 tại TP.HCM, THACO được vinh danh "Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích khối doanh nghiệp lớn" và "Top 2 nhà tuyển dụng được yêu thích ngành sản xuất” năm 2023.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin