#

Khoa Kinh tế tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên khoá 27

Ngày 07/12, Khoa Kinh tế đã long trọng tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên Khoá 27 ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin