Covid-19 tại Hàn Quốc một lần nữa tác động đến các doanh nghiệp nhỏ

Các trường hợp nhiễm Covid-19 đã tăng lên mức kỷ lục ở Hàn Quốc, dẫn đến các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn đang gây áp lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đã quay cuồng với...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin