#

Đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu thu hút FDI

GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quyết định về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực FDI với 26 chỉ tiêu. Cùng với đó là thành lập một Tổ công tác nghiên cứu về thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh nhiều FTA, thoả thuận thuế tối thiểu toàn cầu sắp có hiệu lực.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin