Tin tức - Sự kiện

Định giá Carbon theo pháp luật CANADA và một số gợi mở cho Việt Nam

13:32 28/06/2024

(Pháp lý) - Định giá carbon là công cụ kinh tế làm giảm lượng phát thải thông qua tác động trực tiếp đến nguồn gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nghiên cứu thực tế hiện nay cho thấy việc định giá carbon chưa có sự đồng bộ, nhất quán. Trong đó, mỗi quốc gia lại sử dụng những phương thức, chính sách định giá khác nhau.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin