Doanh nghiệp nhỏ và vừa kì vọng cơ hội hội nhập từ chính sách

(Pháp lý) - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) cho thấy: cho dù đối với các nền kinh tế phát triển hay đang phát triển thì vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn hết sức quan trọng. Do đó, cần phải có những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho DNNVV phát triển.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin