Cải cách hành chính tại xã Tản Hồng (Ba Vì – Hà Nội): Công khai, minh bạch, chính xác, đúng hẹn

Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua Đảng bộ và chính quyền xã Tản Hồng đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của địa phương.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa cấp xã, xây dựng trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng phù hợp với nhiệm vụ cải cách hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, UBND xã đã thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay, xã đã sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, tăng cường kiêm nhiệm công việc trong bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay.

1-1719897120.jpg
2-1719897128.png

Ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã cho biết, các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa của xã. Thời gian gần đây, xã tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì về việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, dịch vụ công, tạo hiệu quả tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân, huyện Ba Vì chỉ đạo các xã triển khai mô hình giờ làm việc thứ 9; mô hình được triển khai không chỉ tăng thời gian hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân mà còn tạo không khí gần gũi giữa cán bộ, công chức với công dân khi đến giao dịch, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân. Bên cạnh đó; xã cũng đã thực hiện chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình tra cứu thủ tục hành chính mã QR tại nhà văn hóa các thôn. Mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nơi  sinh hoạt cộng đồng. Với mô hình này, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh, máy tính mà không cần phải đến bộ phận một cửa các cấp. Qua đó, nâng cao tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chuyển đổi số trong cải cách hành chính và áp dụng không dùng hình thức thanh toán tiền mặt trong quá trình giải quyết TTHC mà thay vào đó là thanh toán bằng chuyển khoản. Có thể nói, với sự quyết tâm của Đảng ủy, UBND xã Tản Hồng, công tác CCHC, nhất là thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, chuyển đổi số tại UBND xã luôn được duy trì ổn định, từng bước đạt kết quả tốt, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận tiện cho người dân, tổ chức. Hồ sơ của công dân, tổ chức được giải quyết đúng quy trình và đúng thời gian quy định, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Xác định chuyển đổi số trong cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính; đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của xã đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đăng Công

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin