#

Cần có những giải pháp hỗ trợ mạnh hơn cho doanh nghiệp

(Pháp Lý) - Do tình hình dịch bệnh kéo dài khiến cho việc phát triển kinh tế những tháng cuối năm là vô cùng khó khăn. Đặc biệt, việc vừa chăm lo sinh mệnh người dân, vừa nỗ lực bảo vệ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin