#

Bộ Tài chính xây dựng đồng bộ các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề về các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Ngay từ thời gian đầu xảy...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin