Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin