#

TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ vi phạm xuất nhập khẩu nhất

6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan thực hiện soi chiếu hơn 64.000 container, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020, phát hiện 279 vụ vi phạm, trong đó nhiều vụ vi phạm lớn.   Cụ thể,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin