Pháp lý và Kinh doanh

Bán tài sản thế chấp của bên thế chấp theo pháp luật Việt Nam và so sánh pháp luật một số quốc gia

7 giờ trước

(Pháp Lý). Tại Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng việc bán tài sản thế chấp, nếu chưa được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, có thể bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Cách tiếp cận này gây ra nhiều khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm hiệu quả trên thực tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin