Tài sản kê biên bị bán rẻ: Kiến nghị “ bịt” lỗ hổng pháp luật về thi hành án, đấu giá và định giá tài sản

(Pháp lý) – Đấu giá, xử lý tài sản kê biên là một công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ trả tiền của bị cáo trong vụ án hình sự và của đương sự...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin