#

Từ 5 đại án: Nhận diện thủ đoạn “rút ruột” tài sản công và kiến nghị giải pháp ngăn chặn các đại án tham nhũng, kinh tế

(Pháp Lý) – Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng họp ngày 5/8/2021 đã yêu cầu các cơ quan chức năng trong 6 tháng cuối năm cần khẩn trương xét xử 5 đại án.  Quá trình điều tra,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin