#

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện và xử lý tội phạm chứng khoán.

(Pháp Lý). Thực tế cho thấy, bên cạnh các mặt tích cực, tình trạng vi phạm pháp luật chứng khoán diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trong khi đó, công tác phát hiện và xử lý loại tội phạm này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần nghiên cứu để có những giải pháp mới phù hợp thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm chứng khoán.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin