#

Khởi tố, truy tố nhiều bị can tội tham ô, nhận hối lộ trong 3 đại án: “Liều thuốc” có công dụng cực mạnh để cảnh báo các quan tham khác.

( Pháp Lý). Ngày 21/6, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin