Quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Áp dụng tội danh nào là vấn đề đáng quan tâm

(Pháp Lý). Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Nghiên cứu một số vụ án cho thấy cùng thực hiện hành vi nhận tiền từ doanh nghiệp, có quan chức bị xử lý tội nhận hối lộ, nhưng cũng có người bị xử tội nhẹ hơn. Áp dụng tội danh nào đối với quan chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn là vấn đề đáng quan tâm, nếu không xử lý thật nghiêm minh thì khó đạt được hiệu quả mong muốn.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin