#

Nhận diện thủ đoạn cho vay và đòi nợ trái luật của một số công ty tài chính phi ngân hàng

(Pháp lý) – Thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, thành lập các công ty tài chính trá hình (trong vỏ bọc các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề được pháp luật cho phép), sử dụng các thủ đoạn cho vay và đòi nợ trái luật…Nghiên cứu, nhận diện những thủ đoạn cho vay trái luật mà các công ty tài chính trá hình đang sử dụng sẽ giúp cơ quan chức năng sớm đề ra giải pháp ngăn chặn, đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ pháp luật…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin