Ngành Thuế tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 183/QĐ-TCT về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin