#

4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin