Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon: Những tác động và giải pháp thích hợp cho Việt Nam

(Pháp lý). Đó là chủ đề, mục đích chính của Hội thảo khoa học “Các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon và tác động đối với Việt Nam”. Hội thảo do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (International Institute for Sustainable Development, IISD (Geneva, Thụy Sỹ) tổ chức sáng nay ( 18/3) tại Hà Nội.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin