Những chính sách thay đổi mới quan trọng về tài chính đất đai và thuế bất động sản

Sự kiện - Chính sách

(Pháp lý). Điểm mới đột phá quan trọng của NQ 18 – NQ/TW là đã bỏ khung giá đất thay bằng bảng giá đất hàng năm và thay đổi công cụ thuế bất động sản theo hướng quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất….Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh BĐS 2023 đã qui định rõ những vấn đề này. Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả, tối ưu hơn nữa các Luật mới, cần có các hướng dẫn thi hành cụ thể và sâu...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo uyên thâm với những tư tưởng sâu sắc về chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo uyên thâm với những tư tưởng và lý luận về Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sâu sắc. Tư tưởng và các bài viết, cuốn sách của đồng chí là một nguồn tài liệu tham khảo rất tuyệt vời, có ý nghĩa rất lớn về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và tư tưởng này sẽ tồn tại mãi mãi đến các thế hệ mai sau.

Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên thị trường chứng khoán, đối ứng lợi ích kỳ vọng về tăng trưởng và cơ hội lợi nhuận là rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải. Vì vậy các quốc gia đã chú trọng xây dựng Quĩ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu, giới thiệu một số mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán của một số quốc gia, từ đó gợi mở một số đề xuất cho Việt Nam.

Kinh doanh - Quốc tế

Một số đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về Tín dụng xanh

(Pháp lý) –Tại Việt Nam, chương trình Tín dụng xanh ( TDX ) đã triển khai hơn 10 năm, nhưng vì chưa có một khung pháp lý hoàn thiện điều chỉnh, nên cho đến nay quy mô giải ngân cho hoạt động tín dụng xanh vẫn còn chưa nhiều… Việc sớm nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng xanh để thu hút và khơi thông nguồn vốn tín dụng xanh cho đầu tư phát triển kinh tế xanh về lâu dài là rất cần thiết.

Pháp lý và Kinh doanh

Quy định chuyển tiếp của Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Dưới đây là quy định chuyển tiếp của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Sự kiện - Chính sách

Những đóng góp nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều buồn ngày 19/7/2024, trời đổ mưa, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rơi lệ vì đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người Cộng sản chân chính, “Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân”.

Sự kiện - Chính sách

Một sự nghiệp vĩ đại được dẫn dắt bởi một con người bình dị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn lao của Đảng và Đất nước ta và tạo ra sự hụt hẫng trong nhân dân. Từ lâu, Tổng Bí thư đã trở thành biểu tượng của Đảng và là chỗ dựa niềm tin của toàn dân.

Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Vị Tướng” có vai trò đặc biệt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm!

(Pháp lý) - Sự chỉ đạo quyết liệt và đầy mưu lược, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam soi sáng, thúc đẩy công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN) mang lại kết quả chưa từng có và lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, làm nức lòng nhân dân cả nước. Trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, Nhân dân tôn vinh Ông như một “vị Tướng” đặc biệt, có vai trò quan trọng. 

Diễn đàn - Luật gia

Bàn về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung phân tích một số bất cập và đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Diễn đàn - Luật gia

10 năm và những dấu ấn đóng góp quan trọng của Hội Luật gia TP.Hà Nội đối với công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

(Pháp lý). Nhiều thập kỷ qua, Hội Luật gia TP. Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Luật gia Việt Nam giao, nhất là trong công tác góp ý, xây dựng pháp luật, phổ biến tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đặc biệt Hội Luật gia TP. Hà Nội luôn tiên phong, đi đầu và có nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm độc đáo, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), đưa chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, giúp cán bộ và nhân dân thủ đô nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Diễn đàn - Luật gia

Sự kiện - Chính sách

Diễn đàn - Luật gia

Kinh nghiệm pháp lý

Pháp lý và Kinh doanh

Bên khung cửa tư pháp

Khoa học Pháp Lý

Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin