#

Điều giản dị của những Chính khách bậc nhất Việt Nam

(Pháp lý) - Khi những vị trí đặc biệt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ gọi tên họ, nhiều người dân đã nhen lên những cảm xúc đặc biệt. Họ được dân nhớ đến như những tấm gương bình...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin