4 nguyên tố mới được thêm vào bảng tuần hoàn

Sau nhiều dự đoán, cuối cùng 4 nguyên tố mới cũng đã được đưa vào chu kỳ thứ 7 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev. Mặc dù sự tồn tại của 4 nguyên tố hóa...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin