#

Nhà bác học thế giới Trương Vĩnh Ký học ngoại ngữ siêu phàm

Thông thạo 26 thứ tiếng lúc 25 tuổi, Trương Vĩnh Ký khiến nhà văn Pháp Émile Littré (1801-1881) kinh ngạc: "Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin