#

Phía sau kế hoạch sản xuất vắc xin Covid-19 công nghệ Hoa Kỳ của Vingroup

"Ý tưởng về việc doanh nghiệp trong nước có thể tự sản xuất vắc xin tại Việt Nam cho các đối tác nước ngoài để dần dần chúng ta có được dây chuyền công nghệ là một hướng đi đúng",...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin