Án lệ phải chỉ ra căn cứ để kết luận

Nhiều quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ kết luận rằng quan điểm xét xử của các tòa cấp dưới không đúng mà không chỉ ra được căn cứ để đưa ra kết...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin