'Bộ Chính trị không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài'

Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin