#

'Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng bí thư'

Trả lời Zing.vn, Phó văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Tổng bí thư phải là nhà lãnh đạo xứng tầm, không có giới hạn tuổi với chức danh này. [caption id="attachment_134141" align="aligncenter" width="410"] Phó Chánh văn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin