#

Phó Chủ tịch HLGVN, TS. Trần Công Phàn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, TS. Đỗ Đức Hồng Hà hiến kế cho công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng

(Pháp lý) - Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin