Những tập thể Luật gia góp phần quan trọng nâng cao vai trò, vị thế của Hội Luật gia VN trong tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

(Pháp lý) – Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực TW Hội Luật gia VN và từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội , các Ban chuyên môn và một số chi hội luật gia trực thuộc TW Hội, một số tỉnh thành hội luật gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác như: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật... Qua đó, nhiều tập thể Luật gia đã góp phần quan trọng, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin