#

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Thực tiễn hoạt động PCTN, TC thời gian qua cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đã làm ngơ, dung túng, bao che, tiếp tay, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu trong những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; với nhiều biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin