#

Qui định của Bộ Luật Hình sự và Luật An ninh mạng về xử lý hình sự người tung tin giả

(Pháp lý) – Nghiên cứu các qui định pháp luật hình sự và pháp luật về an ninh mạng cho thấy có đủ các qui định để có thể xử lý hình sự về nhiều tội danh khác nhau đối với người tung tin giả gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin