Nhận diện một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

09:00 01/08/2023

(Pháp lý). Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. Trong thời gian vừa qua, tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, của tập thể với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Bài viết nêu một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm cơ sở, tiền đề để các cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) nhận diện và có giải pháp đấu tranh với tội phạm này trong thời gian tới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin