#

Điều tra vụ tiệm vàng trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ

Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi (Cà Mau) chỉ rõ, trong 3 năm, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin