Từ thực tế nghiên cứu các vụ đại án, kiến nghị bịt những kẽ hở lớn của Luật Đấu thầu và Luật Giá

(Pháp Lý) – Từ thực tế nghiên cứu các vụ án tiêu cực, tham nhũng liên quan đến hoạt động đấu thầu, đấu giá xảy ra trong nhiều lĩnh vực như đất đai, y tế, giáo dục, đầu tư xây dựng, mua sắm công... thời gian qua, Tạp chí Pháp lý đã có nhiều bài viết phân tích và chỉ ra những kẽ hở, hạn chế của các qui định pháp luật về đấu thầu, đấu giá, giá… đã “vô tình” tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng triệt để nhằm trục lợi ngân sách. Thực tế này đặt ra nhu cầu bức thiết cần phải gấp rút sửa đổi hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu, đặc biệt là sửa đổi Luật Đấu thầu và Luật Giá.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin