Nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng mạnh chế tài hình sự, xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(Pháp lý) - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông internet, đã kéo theo đó tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội, gây thiệt hại tổn thất nghiêm trọng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều này buộc nhiều nước trên thế giới phải vào cuộc bằng những chế tài hình sự nghiêm khắc. Đối với Việt Nam cần sớm nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường chế tài hình sự để xử lý nghiêm minh hành vi tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin