#

Bắt Đặng Như Quỳnh vì đăng thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp

Cơ quan An ninh đã bắt Đặng Như Quỳnh ở Hà Nội do sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin