#

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm

 Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin