Từ các vụ thao túng thị trường chứng khoán: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến

(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án, vụ việc thao túng thị trường chứng khoán cho thấy, thủ đoạn chính mà các đối tượng thường sử dụng là dùng nhiều tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua bán; mua, bán khối lượng lớn nhằm tạo cung cầu giả mạo. Do đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh giao dịch chứng khoán trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định Luật Giao dịch điện tử mới vừa được Quốc hội sửa đổi.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin