Bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong một số vụ án thao túng thị trường chứng khoán: Thực tiễn và kiến nghị

(Pháp lý) - Mặc dù pháp luật đã có quy định tất cả thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm pháp luật gây ra đều phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại cũng như giải quyết yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư trong một số vụ án thao túng thị trường chứng khoán gặp khó khăn. Bài viết sau, Luật sư Lê Cao ( Giám đốc Công ty Luật FDVN) phân tích một số nghiên cứu từ thực tiễn, từ đó đề xuất một số kiến nghị.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin