#

Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ đưa ra xét xử những vụ án lớn năm 2023

Năm 2023, các tòa án sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tỷ lệ các bản án bị hủy do nguyên nhân chủ quan.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin