Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực kinh tế số và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống

(Pháp Lý) - Những năm gần đây, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất kinh doanh truyền thống, xuất hiện khái niệm chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, việc lợi dụng các hoạt động thương mại thông qua các hình thức kinh doanh này đang tồn tại nhiều bất cập, gây phát sinh nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin