#

Từ hoạt động của nhóm “Báo sạch”: Nhận diện những chiêu thức, thủ đoạn lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích Nhà nước.

(Pháp lý) – Thời gian qua, xuất hiện nhiều hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Đặc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin