#

Một số nội dung về tương trợ tư pháp trong công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và kiến nghị cho Việt Nam

 1. Phạm vi tương trợ tư pháp Các quốc gia thành viên sẽ dành cho nhau sự hỗ trợ pháp lý tối đa liên quan đến điều tra, truy tố và xét xử những loại tội phạm được quy định...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin