#

Vận dụng nguyên tắc suy đoán vô tội nhìn từ việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không

(Pháp lý) – Nguyên tắc suy đoán vô tội có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự, được ví như nguyên tắc “vàng” trong TTHS. Nguyên tắc này đảm bảo cho việc chứng minh tội phạm được chính xác và khách quan, từ đó bảo vệ công lý, công bằng và tránh được oan sai.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin