#

Những chiến công của C03 và kiến nghị quan trọng của Bộ Công an về các lỗ hổng chính sách pháp luật kinh tế.

(Pháp lý) - Có thể nói, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của nước ta đã có những chuyển động mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý tội phạm không có vùng cấm, thu được nhiều kết quả rất quan trọng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin