Một số yêu cầu và bài học kinh nghiệm rút ra qua công tác đấu tranh và xử lý tội phạm “ đưa - nhận hối lộ”

(Pháp lý) - Trước đây, việc xử lý tội phạm đưa nhận hối lộ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng các vụ án xử lý được các bị cáo về hành vi đưa nhận hối lộ ngày càng nhiều. Qua công tác đấu tranh xử lý loại tội phạm này, đặt ra một số yêu cầu mới và có thể rút ra một số kinh nghiệm pháp lý quan trọng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin