Nhận diện thủ đoạn phổ biến của tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu và kiến nghị giải pháp phòng, chống.

(Pháp lý) - Nghiên cứu các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra ở nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi lĩnh vực khác nhau, các đối tượng thường sử dụng một số chiêu thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, để sớm phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này cần tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần sớm nghiên cứu ban hành những bộ nhận diện hành vi sai phạm trong đấu thầu đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin