" Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đoàn viên Đoàn thanh niên cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam”

(Pháp lý) - “Hiến giọt máu đào – trao đời sự sống”, chỉ qua đó thôi chúng ta có thể thấy được vai trò to lớn của hành động mang tính nhân văn sâu sắc này. Với tinh thần ấy, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia TW HLG Việt Nam đã phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin