Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH sẽ xem xét về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin