#

UBKT Trung ương: Ông Hoàng Trung Hải có vi phạm liên quan tới Dự án TISCO II

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin