Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 16/09/2019 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng Đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội lần thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin