Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không phải vào Trung ương để cho oai, hay kiếm chác cái gì

"Không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng mạnh lên", Tổng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin