#

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tập thể, cá nhân

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cán bộ đã có...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin