Đầu năm kể về những Doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam

(Pháp lý) - Nhờ chính sách điều hành năng động, “nói đi đôi với làm”, quyết tâm cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) của Chính phủ và các bộ ngành, thời gian gần đây...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin