#

'Lấy đá ghè chân mình' và món nợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Tháng giáp Tết, ngành công thương vẫn dồn dập những thông tin kỷ luật cán bộ về những sai phạm và thua lỗ ở các đơn vị trong ngành... Một cuộc cải cách mạnh mẽ bên trong đã công bố nhưng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin