Viện Khoa Học Pháp Lý & KD Quốc Tế tổ chức Hội thảo Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế IBLA – Trung ương Hội luật gia Việt Nam kính mời các Luật gia, các Doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Luật gia và Doanh nghiệp: Chủ đề: “PHÁP LUẬT...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin