#

Hậu Formosa và những câu hỏi đang chờ lời giải

(Pháp lý) - Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cúi đầu nhận tội và xin lỗi nhân dân Việt Nam trong vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường bốn tỉnh miền Trung. Lỗi trực...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin