Lăng kính Luật gia

“Tùy ngộ nhi an”

04:24 21/06/2016

(Pháp lý) - “Tùy ngộ nhi an” là gặp hoàn cảnh nào cũng bình an, bình an bề ngoài và bình an trong tâm hồn. Trong bối cảnh xã hội và đời sống báo chí hiện nay, làm thế nào...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin