Những câu nói của Đại biểu Quốc hội “găm” vào lòng cử tri về phòng, chống tham nhũng

(Pháp lý) - Quốc hội khóa cũ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Nhiều ấn tượng của Quốc hội khóa cũ còn in đậm trong lòng cử tri. Đặc biệt là những câu nói, câu hỏi, lời chất vấn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin