#

Khởi đăng loạt bài góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

(Pháp lý) - LTS: Luật Đất đai năm 2013 sau khi có hiệu lực thi hành đến nay đã có tác dụng tích cực góp phần giải quyết tháo gỡ nhiều vướng mắc của Luật Đất đai cũ năm 2003....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin