Lăng kính Luật gia

Cơ chế “nhốt” quyền lực

01:58 22/04/2016

Nhiều người được trao quyền lực để đảm bảo trật tự xã hội, phục vụ nhân dân nhưng chỉ thể hiện quyền lực của mình, bất chấp pháp luật.   Hệ thống chính quyền và các cơ quan tư pháp sinh ra...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin