Bộ trưởng Tài chính: 'Điều hành ngân sách như đi trên dây'

Những yếu tố bất định đối với ngân sách cũng như nhiều kế hoạch kinh tế của nhiệm kỳ tới là câu chuyện được Thường vụ Quốc hội dành nhiều quan ngại khi thảo luận ngày 7/3. Câu chuyện cân...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin