Hướng tới một Quốc hội chất lượng, đáp ứng mong mỏi của cử tri (Bài 2): Hạn chế của Quốc hội khóa XIII nhìn từ chất lượng một số đại biểu dân cử

(Pháp lý) - Quốc hội khóa XIII đã có nhiều dấu ấn đổi mới đáng ghi nhận, nhưng không thể phủ nhận vẫn còn những hoạt động hạn chế, chưa đáp ứng được mong mỏi của cử tri. Hạn chế...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin