Nới cửa cho ứng viên ĐBQH

Cần tăng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người ngoài Đảng vì số lượng ĐBQH ngoài Đảng hiện quá ít. Đó là vấn đề được nhiều ĐB thảo luận sôi nổi tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin