#

Sẽ thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 UBTVQH

Tại phiên họp thứ 22, UBTVQH dự kiến thực hiện thí điểm chất vấn thành viên Chính phủ theo hướng "chất vấn và trả lời chất vấn ngay". Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin