Ngành kiểm sát năm 2017: Những hoạt động được dư luận đánh giá cao!

(Pháp lý) - Kịp thời “bắt lỗi”, kháng nghị một số vụ án nghiêm trọng mà dư luận bức xúc; nâng tầm chất lượng kiểm sát viên khi thực hiện quyền công tố tại nhiều phiên tòa hình sự; tích...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin