#

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

(Pháp lý) - Việc phân định thẩm quyền giữa trung tâm trọng tài và hội đồng trọng tài có vai trò quan trọng trong việc thụ lý, giải quyết vụ kiện, đảm bảo cho quá trình tố tụng trọng tài...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin