#

Tạm giam quá hạn, trách nhiệm thuộc về ai?

(Pháp lý) - Vừa qua, một phụ nữ bị truy cứu tội “Lừa đảo” bị tạm giam đến 72 tháng được Ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh “giải cứu” ra khỏi trại vì đã quá rất nhiều thời...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin