#

Hội thảo khoa học về giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại

Ngày 30/09/2020 tại khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học về giảng dạy môn nguyên lý kế toán – kế toán thương mại cho sinh viên không...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin