#

THỰC HIỆN MỘT HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ

Hôm nay Sinh viên John Nguyễn Quốc Khánh sẽ trình bày đề tài nghiên cứu về việc THỰC HIỆN MỘT HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ (PERFORMANCE OF THE INTERNATIONAL CONTRACT). Nhóm nghiên cứu sẽ cùng thảo luận về một tình huống...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin