Kiểm soát xung đột lợi ích để phòng, chống tham nhũng trong tuyển dụng công chức - từ ví dụ của Cộng hòa Liên bang Đức

Ở hầu hết các quốc gia, ngày càng có nhiều kỳ vọng vào các tiêu chuẩn cao hơn cho tính liêm chính trong dịch vụ dân sự, các tổ chức công, dịch vụ công, các tập đoàn do chính phủ kiểm soát và chính phủ. Trong bối cảnh này, xung đột lợi ích dưới nhiều hình thức đã trở thành một vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng ở nhiều góc độ và từ nhiều các cấp quản lý.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin