#

Tiếp tục xây dựng 2 trường đại học trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực ký Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.”

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin