Những điểm đặc biệt trong công tác tố tụng một số đại án tham nhũng, chức vụ

(Pháp lý) - Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; góp phần xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin